August 7th, 2009

Kastelo Verda

Tinĉjo en Tibeto

Mi tre ĝojas havi la Esperanto-libron Tinĉjo en Tibeto, de Hergé, eldonitan el Francujo.  Estas strange, ke ĉiuj literoj K estas majusklaj, kiel:

''La Karavano estas preti eKiri, noblaj vojaĝantoj."

"DanKon, noblega Pastro.  AnKaŭ ni estas pretaj.  Ni seKvas vin."

Eble por Francoj la litero K estas stranga litero, sed por mi, denaska Tagalogparolanto, la litero K estas ordinara...  Tamen la libro estas belega.

Kastelo Verda

La Vetero

La vetero fariĝas pli malvarme dumtage ĉe 20°C (celsiaj gradoj) aŭ 293,15 K (kelvinoj).  Pasintsemajne somervarmis ĉe la tridekkelkaj celsiaj gradoj.